Avís legal

Et dono la benvinguda a NINIVAX CONSULTING S.L. i t’agraeixo el teu interès per llegir les condicions legals d’aquesta web. Sóc conscient que aquest tema pot no ser el teu preferit, però és important que coneguis tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i jo, com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Jo, NINIVAX CONSULTING S.L. com a responsable d’aquesta web, em comprometo a processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Dades del Responsable

Identitat del Responsable: NINIVAX CONSULTING S.L.
Nom comercial: NINIVAX CONSULTING S.L.
NIF / CIF: B67266890
Direcció: Frederic Mompou 59 – 08830 – Sant Boi de Llobregat
Correu electrònic: hola@ninivax.com

Condicions generals d’ús

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines web, integrants del lloc web de NINIVAX CONSULTING S.L. , Inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, www.ninivax.com ( “usuari”) accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal NINIVAX CONSULTING S.L.

Dades personals que recopilo i com ho faig

Llegir Política de Privadesa.

Compromisos i obligacions dels usuaris

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítim titular;
La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.
En la utilització del web, www.ninivax.com l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de NINIVAX CONSULTING S.L. o de tercers o que pugui danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal www.ninivax.com o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, www.ninivax.com no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, encara que posi tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Anuncis patrocinats i publicitat

Aquesta web ofereix als usuaris continguts patrocinats i anuncis

Els anuncis romandran publicats al portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l’anunciant o de NINIVAX CONSULTING S.L. no serà responsable que, un cop donats de baixa en les seves bases de dades, els anuncis continuïn sent indexats en cercadors aliens a aquest portal.

Qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través d’aquest portal s’entenen realitzats única i exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i / o la tercera persona. L’usuari sap i accepta que www.ninivax.com únicament actua com a via o mitjà publicitari i que, per tant, no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i / o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través d’aquest portal.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a NINIVAX CONSULTING S.L. poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a NINIVAX CONSULTING SL, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’ acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i www.ninivax.com utilitza un canal segur i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui salvaguardada.

Reclamacions

NINIVAX CONSULTING S.L. informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d’usuaris i clients.

L’usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o enviant un correu electrònic a hola@ninivax.com indicant el seu nom i cognoms, el producte / servei adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

L’usuari / comprador podrà notificar la reclamació, bé a través de correu electrònic a: hola@ninivax.com o bé per correu postal dirigit a: NINIVAX CONSULTING SL, carrer Frederic Mompou 59 – 08830 – Sant Boi de Llobregat, si ho desitja, mitjançant el següent formulari de reclamació:

A l’atenció de:
NINIVAX CONSULTING S.L.
Frederic Mompou 59 – 08830 – Sant Boi de Llobregat
hola@ninivax.com

El servei / producte:
Adquirit el dia:
Nom de l’usuari:
Domicili de l’usuari:
Signatura de l’usuari (només si es presenta en paper):
data:
Motiu de la reclamació:

Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de NINIVAX CONSULTING SL . L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de NINIVAX CONSULTING S.L.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a NINIVAX CONSULTING S.L. indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i la declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines del web www.ninivax.com proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

 • Eines.
 • Contingut d’altres blocs.

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços. NINIVAX CONSULTING S.L. no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar a l’usuari per accés a aquests enllaços.

Així mateix, l’usuari trobarà dins d’aquest lloc, pàgines, promocions, que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no identifica a l’usuari.

La informació que es proporcioni en aquests llocs patrocinats està subjecta a les polítiques de privacitat que s’utilitzin en aquests llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat.

L’usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal www.ninivax.com haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de NINIVAX CONSULTING S.L. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre www.ninivax.com i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de www.ninivax.com dels seus continguts o serveis .

Política de comentaris

En la meva web es permeten realitzar comentaris per enriquir els continguts i realitzar consultes per a les següents condicions:

 • No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquest web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres. Aquests comentaris seran suprimits pels administradors del web.
 • També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privats o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.
 • Es desestimaran, igualment, aquells comentaris creats només amb fins promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.
 • No es permetran comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

Exclusió de garanties i responsable

NINIVAX CONSULTING S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts;
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre NINIVAX CONSULTING S.L. amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.ninivax.com, si us plau dirigiu-vos a hola@ninivax.com